Gezondheid - Meldpunt

Registratie van klachten door elektromagnetische velden en elektrische/magnetische velden

De Stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu heeft in verband met het stopzetten van de subsidie besloten om per 1 januari 2012 de registratie activiteiten over te dragen aan de Vereniging Leefmilieu. Milieugerelateerde gezondheidsklachten kunt u nu melden via http://www.leefmilieu.nl/klachtmelden. Het melden van klachten is van belang voor de erkenning van de gezondheidsproblemen

Meldpunt Gezondheid en Milieu en Vereniging Leefmilieu
Een deel van de gemelde gezondheidsklachten blijken in toenemende mate te maken te hebben met elektromagnetische velden van zenders en een kleiner deel met elektrische en/of magnetische velden van hoogspanning en elektrische huisinstallaties. Op de site van de Vereniging Leefmilieu vindt u een registratieformulier met een speciaal uitbreiding voor elektromagnetische velden. Met behulp van de klachtenmeldingen zoeken zij naar oplossingen voor veel voorkomende problemen en proberen ze onderzoek te initiëren. Ook bespreekt ze opvallende verbanden met verantwoordelijke instanties, zoals GGD en Gezondheidsraad. Ook kijken ze kritisch naar onderzoeken en stimuleren gericht en onafhankelijk onderzoek. Desgewenst kunnen zij advies geven of u in contact brengen met lotgenoten.