Gezondheid

De mens reageert op straling.

De elektromagnetische velden van mobiele apparaten zijn als het ware niet `compatable` met het energiesysteem van de mens waardoor het ons veel energie kost om er mee om te gaan. De mens is zelf ook elektromagnetisch van aard. Alle processen in ons lichaam worden aangestuurd door minuscule elektrische stroompjes. De niet-natuurlijke en verhoudingsgewijs zeer krachtige elektromagnetische velden van GSM-, UMTS en DECT telefoons gaan dwars door ons heen en beïnvloeden ons eigen natuurlijke elektromagnetische veld. Het immuunsysteem wordt hierdoor verzwakt. Het gevolg is o.a. overgevoeligheid, migraine, slaapstoornissen, hartstoornissen, reumatische aandoeningen, tumoren en allerlei andere klachten.

Artsen zijn niet opgeleid om klachten ten gevolge van elektromagnetische straling te herkennen. De overheid en GGD weten nog onvoldoende wat ze met de klachten aan moeten. In 2012 komt er een eerste Kennisbericht uit van het -door de overheid ingestelde- Kennisplatform Elektromagnetische Velden, geschreven voor de medische praktijk.

Wel kunt u zelf maatregelen treffen om uw woning zo stralingsarm mogelijk te maken. Mogelijke gezondheidsklachten kan men melden bij de stichting ElectroHyperSensitiviteit. Dit is belangrijk voor de erkenning van elektro-gevoeligheid.

Veel mensen realiseren zich niet dat een huis vol elektrische apparaten een forse aanslag kan betekenen op vitaliteit, welbevinden en gezondheid. Het is zelfs zo, dat in elke westerse huishouding een overdosis aan elektrostress optreedt.

 

Gezondheidseffecten 5G

Een groeiende groep, waaronder mensen die gevoelig zijn, maar ook artsen en wetenschappers, maakt zich echter zorgen over de mogelijke effecten van 5G op de gezondheid. De nationale petitie `Verminder Elektrosmog` en de internationale petitie 5G Space Appeal tegen 5G zijn vele duizenden keren ondertekend.
De internationale petitie EMF Scientist Appeal is ondertekend door meer dan 230 wetenschappers. Zij werken binnen het veld van biologische en gezondheidseffecten van `niet-ioniserende elektromagnetische velden`. Daarbij gaat het om straling die onder andere wordt veroorzaakt door hoogspanningslijnen, mobiele telefoons, elektrische apparaten, wifi en radio en televisie.
Op basis van gepubliceerde onderzoeken die door collega-wetenschappers zijn gecontroleerd concludeert de EMF Scientist Appeal-groep dat 5G een verhoogde kans op ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals kanker, neurologische stoornissen, verminderde vruchtbaarheid en DNA-schade. Daarom pleiten ze voor een onafhankelijk, niet door de telecommunicatie-industrie beïnvloed onderzoek naar 5G, waarbij wordt gezocht naar alternatieven die aanzienlijk minder schade voor de gezondheid veroorzaken. Dit onderzoek willen ze dan aanbieden aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties om maatregelen in gang te zetten.

 Klachten
Artsen & wetenschap
Aansprakelijkheid
Preventie
Meldpunt
Overheid, Gemeentes en GGD