Straling

Straling is er in verschillende frequenties en vormen. In het moderne leven is het overal. Onze mobiele telefoons en computers bijvoorbeeld zenden en ontvangen signalen uit om met elkaar te kunnen communiceren, wat gepaard gaat met straling. Ook onze elektronische apparaten zorgen voor straling. De introductie van 5G-netwerken zal tot nog meer straling leiden. 5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. Het is de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken.

De uitrol van het 5G netwerk wordt aangemoedigd vanuit de Nederlandse overheid. `Het 5G-netwerk moet de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar meer en snellere mobiele datacommunicatie opvangen. Ook kunnen met 5G nieuwe, innovatieve toepassingen gerealiseerd worden die met 4G niet mogelijk zijn, onder andere op het gebied van gezondheidszorg, transport (zelfrijdende auto`s), slimme huishoudelijke apparaten en verregaande automatisering en robotisering van industriële productieprocessen (zoals volautomatische containerterminals) en transport (drones die pakketjes afleveren). De Nederlandse overheid vindt draadloze communicatie belangrijk voor onze economische en maatschappelijke ontwikkeling. Daarom maakt de overheid de introductie van 5G mogelijk, onder andere door testen met 5G toe te staan`, is op de website www.kennisplatform.nl te lezen.

Maart 2020:

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft zoals intussen bij veel burgers maar ook bij veel (gemeentelijke) ambtenaren inmiddels bekend is, besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment op de bevolking los te laten.
Hier kunt u de petitie lezen en ondertekenen Petitie 5G nee

 

5gcelltowerBronnen
Zendmasten in Zeeland
Stralingsarme gebieden
Europese Unie en Voorzorg
Nieuwe technieken