Testimonials

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico onderhoudt o.a. contacten met Zeeuwen die last hebben van draadloze apparatuur en elektrische toepassingen. Om hier erkenning en draagvlak voor te creëeren vinden wij het belangrijk de klachten te (laten) beschrijven. Wij stellen het op prijs als u uw ervaringen met ons wilt delen. Wij raden u aan klachten te melden bij de gemeente en de GGD. U kunt ook uw klacht verder nog melden bij de stichting Leefmilieu

Ervaringen algemeen

  • Ervaringen van een opa en oma en kleinkind

  • Politieofficier ernstig ziek door straling draadloze systemen

  • Documentaire "Stralend ziek", 30 minuten. Interviews met stralingsgevoeligen en wetenschappers

  • C.W.M. Kienhorst (klinisch psycholoog/ psychotherapeut) en inmiddels zeer stralingsgevoelig geworden schrijft naar aanleiding van haar ervaringen het volgende "Als wetenschapper heb ik me verdiept in de onderzoeken over de (correlatie tussen) elektro(magnetische) velden en gezondheid. Ook heb ik kennis genomen van de voorzorgsmaatregelen die in de landen rondom ons op dit moment worden voorgenomen of worden toegepast. Dit laatste om de mogelijke consequenties voor gezondheid van de ’man made’ elektro (magnetische) velden te verminderen. Een en ander met zorg bestudeerd hebbend ben ik geschokt door het feit dat onze Gezondheidsraad en/of daarmee onze Overheid de houding blijft aannemen dat er niets aan de hand kán zijn en dat mensen met problemen zoals de mijne ”verkeerd attribueren’’ m.a.w. een perceptie probleem zouden hebben, waardoor wij ten onrechte onze symptomen toeschrijven aan elektromagnetische velden. Met deze opvatting rechtvaardigen zij -en naar mijn mening zeer ten onrechte-, dat ze daarmee het voorzorgsbeginsel niet hoeven toe te passen.
    In feite -en die conclusie is buitengewoon wrang- lijkt het er op, dat wij als elektrogevoelige mensen niet mogen bestaan. We lijken een bedreiging te vormen voor mogelijk grote financiële belangen en moeten dus als zodanig worden ’’weggeredeneerd’’. Lees haar ervaring op de website van Stopumts: Ervaringsverhaal Nederlandse wetenschapper met schokkende conclusie. dinsdag, 22 juni 2010 - Dossier: Ervaringen artsen, medici en wetenschappers

 

  • Jurist Mr. A. Honcoop getuigt in een zitting voor de rechtbank te Den Haag over zijn persoonlijke betrokkenheid vanwege ondervonden gezondheidsschade door een zendmast voor mobiele telefonie. Citaat uit de pleitnota: "Eerst wil ik u echter mijn persoonlijke betrokkenheid met dit onderwerp verklaren. In het jaar 2006 werd op het dak van het door mijn toenmalige werkgever gehuurde kantoorpand een UMTS-mast geplaatst. Niet lang daarna kreeg ik te kampen met de fysieke klachten waarvan ik naderhand begreep dat deze aan elektromagnetische straling gekoppeld worden: zeer zware, knellende, hoofdpijn, concentratieproblemen, troebel zicht, vreemde duizelingen (alsof ik elk moment zomaar kon neervallen), ik had het ontzettend en onverklaarbaar warm en had huiduitslag op beide benen. Deze klachten verdwenen als ik een aantal dagen verlof had maar kwamen net zo hard terug als ik weer op kantoor kwam. Uiteindelijk zijn die klachten ook mede een reden geweest een andere werkgever te zoeken. Vervolgens zijn die klachten niet meer teruggekomen".

    De volledige tekst van de interessante pleitnota en de zeer gedegen Conclusie van Repliek.


Zeeuwse ervaringen
Ervaringen Wereldwijd